Taxus baccata - Idegran

Klicka för större bild

Taxus baccata – Idegran – är Sveriges mest sällsynta vildväxande barrträd. Idegranen växer ofta inflätad i andra växter eller som undervegetation till lövträd, den klarar bra att växa på skuggiga platser. I naturen förekommer idegranen upp till Stockholmstrakten längs våra kuster men också i inlandet kring de stora sjöarna.

 

Karaktäristiskt för idegranen är dess stamm som har en rödbrun färg, senare gråbrun skorpbark som stöts bort i oregelbundna flagor. Stammen har ofta mer eller mindre små gröna kvistar som är vattenskott. Dessa skott kan nyttjas vid beskärning av odlade former där man kan forma granen till häckar eller till ex klot. Beskärning bör ske före eller efter växtsäsong, hösten är att föredra för att undvika brännskador på barren av den starka vårsolen.

 

Liksom gran och tall är idegranen vintergrön och skildkönad, skiljer sig gör den dock på barren, de är mjuka och lite bredare. Barren sitter spridda på skotten men vrider sig så att det ser ut som de sitter på två rader.

Klicka för större bild
Klicka för större bild

Bären är väl giftiga? – är en fråga som ofta återkommer . Svaret är ja, men skall tas med en nypa salt. Det är inte det röda kring bäret som giftigt, utan den hårda kärnan som finns inuti. Kärnan är väldigt hård och går inte att tugga sönder. Fåglarna äter bären och släpper sedan ut kärnan oskadad. Det finns inga kända dödsfall i Sverige som kan knytas till idegran. Hela växten är annars giftig och skulle en häst till att mumsa på grenarna så skulle den bli väldigt sjuk eller till och med dö.

 

Trots dessa egenskaper tycker vi att Taxus är väldigt odlingsvärd och användbar växt i trädgården. Bl a till planteringar i skuggiga lägen där inget annat trivs eller som städsegrön buske i en perennrabatt där den kan ”lugna ner” brokiga färger. Det finns många olika sorter av idegran från låga krypande växtsätt till smala höga och där emellan stora breda, små klotformiga eller med gulgröna barr. Idegran kan användas som solitär eller i en buskformation och är en tacksam växt att formklippa eftersom den lätt bryter nya skott även på gammal ved. Det går också att skära ner en gammal förvuxen buske hårt så att den kan börja om. Idegran räknas som buskar men kan ibland också bli små träd.

 

Idegranen trivs bäst på fuktiga och kalkhaltiga jordar, och kan som ung individ växa 20-30 cm per år. Gamla träd stannar av på höjdtillväxten, men ökar istället omkretsen med 2-3 cm. Det högsta exemplaret har en höjd på 15 meter, men omkretsen på den vidaste vid roten är 3,55m vilket säger att idegranan kan uppnå en ansenlig ålder.

Klicka för större bild
Klicka för större bild

Eftersom idegranen saknar harts som finns i andra barrträd blir veden hård och elastisk och användes till pilbågar och armborst. Vedens rödbruna färg utnyttjar man till att göra vackra bestick, skålar och askar. Virket var eftersökt pga sin beständighet och kunde då användas till hjulaxlar och som pålverk under bryggor och hus på sankmark. Att beståndet med Taxus är så sällsynt nu för tiden tror man beror på att virket var så eftersökt och att träden inte fick finnas i betesmarkerna. Numera är vildväxande idegran fridlyst på de flesta svenska växtlokaler.

 

Det finns två sorters Taxus ute i handeln det är T. baccata och T. cuspidata och underarter till dessa.

Taxus baccata Idegran, vår inhemska art, är ett långsamväxande litet träd eller stor buske. Har sämre härdighet än T. cuspidata. Höjd efter 10 år 2-2,5m. Zon I-IV

T. baccata ’Fastigiata’ Pelaridegran  slank pelarform, svartgröna barr. Höjd efter 10 år 1,5m. Zon I-II

T. baccata ’Repandens’  krypidegran, något rufsigt växtsätt. Höjd/bredd efter 10 år 0,3x0,8m. Zon I-V

 

Taxus cuspidata Japansk idegran  De flesta former av japansk idegran har vinterskyddsfärg och bättre härdighet än vår inhemska art. Ser dock inte lika frodig ut som T. baccata. Höjd efter 10 år 1,5m. Zon I-V

T. cuspidata ´Hicksii´ brett upprätt, gles bas, snabb tillväxt. Bra till klippta häckar. Höjd efter 10 år 1,2m. Zon I-III

T. cuspidata ’Hillii’  brett upprättväxande , svartgröna blad, något långsammare än ‘Hicksii’. Hanklon dvs får inga bär. Höjd efter 10 år 1-1,2m. Zon I-III

 

<Tillbaka