Innergård

Här är en rabatt vi planterade 2008. Den ligger precis där man kommer in i området, därför ville vi ha en del vintergröna inslag.

 

Första sommaren

Före