Sommarstuga på Brännö

Vi kom in i projektet på ett tidigt stadium och kunde, i samarbete med Kössö bygg som stod för byggnationen, föreslå planteringsytorna, gångar och utforma odlingslådor.

 

Platsen är delvis utsatt för hårda vindar, där valde vi havtorn och näva, som tål både torka och vind.

På andra ställen behövde huset bäddas in av lite större växter, då det ligger ganska högt uppe på en bergknalle.

I norr planterades rhododendron, azaleor tillsammans med lövfällande buskar med vacker höstfärg. De kommer med tiden att bilda ett buskage med vårblom och höstfärg.

Dessutom planterades två lönnar av sorten Acer freemanii, en upprättväxande, småbladig lönn med vacker höstfärg.

 

Våren 2011

Gjuten odlingslåda

Sommaren 2012

Havtorn är bra i utsatta lägen

Havtorn bromsar vinden

En cementring sänktes ner i däcket

Två lönnar som med tiden blir höga

Sedummatta lades i bergsskrevorna