Vasahemmets innergård

Vasahemmet är ett äldreboende som ligger i samma hus som Betlehemskyrkan på Vasagatan.

 

De boende har en mycket uppskattad möjlighet att gå ut på gården som ligger tre trappor upp.

Eftersom vatten läckte in i kyrkans lokaler under, behövde tätskiktet göras om. Detta gjorde att även gårdens utformning kunde förnyas.

 

Vi tyckte att det saknades färg, grönska och enhetlighet på gården.

 

Planteringslådor tillverkades av fastighetsskötare Erling, de målades i en faluröd nyans som passar bra till det mörka teglet och grönskan.

För att ytterligare mjuka upp den hårda ytan valde vi att lägga en stor yta med konstgräs.

Konstgräset lades där solen kommer åt bäst och är väldigt uppskattat av de boende.

Nya enhetliga och diskret färgade utemöbler och parasoller inhandlades, för att inte olikfärgade möbler och parasoller skulle göra det rörigt.

 

 

 

Klicka för större bild

Hösten 2011 före rivning

Klicka för större bild
Klicka för större bild

Efter plantering

Planteringen gjordes i maj och i augusti 2012 såg det ut så här.

Vi ville gärna sätta några större träd eftersom väggarna runt omkring är så höga.

Vi valde en flerstammig japansk rönn som heter ´Carmencita´och en flerstammig häggmispel. Båda har vacker blomning, bär och strålande höstfärg.