Brf Eleonor

En bostadsrättsförening på Skånegatan.

Ett vacker hus med ett underbart järnstaket runt förträdgården.

Vi tog bort häcken av Caragan som bara fick mjöldagg och dessutom skymde det vackra staketet.

Till vänster om entrén var en liten gräsplätt och en ledsen rhododendron.

Där gjorde vi en stor rabatt i stället med låga buskar, buskrosor, en liten rönn och blandade perenner. Under balkongen ville inget växa, så där la vi ut kullersten i stället.

 

Före