Anläggning

Bostadsrättsförening i Sävedalen

Här  är ett område där vi har börjat projekteringen av nya planteringar.

Vi startade på senhösten med att gräva bort befintliga buskage, tog även bort en del av det översta jordlagret.

På våren fyllde vi på med ny ogräsfri jord och planterade nya buskar och perenner. Resultatet ser ni nedanför.