Beskärning

Klicka för större bild

Äppleträd som behöver gallras.

Behöver man beskära sina träd och buskar?

Vad vinner man med beskärning?

Vad bör inte beskäras?

 

Detta är exempel på frågor som ofta kommer upp i diskussoner med kunder.

Vi har avsikten att under denna rubrik framöver utveckla och illustrera vad som gäller kring detta. Så besök oss regelbundet!

 

Klicka för större bild

Så här blev det efter första årets beskärning.