Vad kan en trädgårdsdesigner göra för dig?

Vi hjälper dig att anpassa trädgårdens utseende till din behov.

En trädgårdsdesigner  är bra att anlita i alla lägen, oavsett om trädgården är gammal eller ny.

Du får stöd av en yrkeskunnig som hjälper dig att unvika onödigt arbete och utgifter.

 

Klicka för större bild

Att planera en trädgård

 

Rummen

Dela gärna in trädgården i mindre avdelningar så får du platser där det händer olika sker.

Entré , uteplats, berså, lekplats....

 

Tänk på trädgården som ett rum, med väggar golv och tak.

Avgränsa, vind-och insynsskydda med hjälp av häckar, buskage, träd, plank, staket.

Viktigt är också att förhålla sig till huset - se hus och trädgård som en harmonierande helhet.

 

Årets skiftningar

Med växterna fångar du tiden...

Gör en årstidsplanering på den plats i trädgården som du ser varje dag, tex utanför köksfönstret eller vid entrén.

Vårlök, tidig blom och högsommarblom, höstfärger, frukter,bär och en vacker vintersiluett.

 

Möda, lust och vila

Fråga dig vad du vill med din trädgård...

Vad tycker du om att göra.

Odla kryddor, frukt och bär, plocka in blombuketter, ge plats för stora oömma lekytor, mest ligga i hängmattan...

Den arbetsfria trädgården existerar inte, men man kan göra det mindre arbetsamt genom tex bra och genomtänkta växtval.

Glöm inte att det är viktigt med sköna viloplatser där du tar dig tid att njuta av din trädgård.

Se också trädgården som en plats att hämta kraft...

Känns trädgården som en belastning?

Kontakta oss yrkeskunniga för lösningar.

 

Omgivning/natur

En viktig sak är att trädgården anpassas till sin plats.

Villaträdgården och "naturträdgården" har förstås olika förutsättningar och bjuder till olika växtval.

Arbeta med naturen/miljön inte mot.

Se inte en skuggig eller bergig tomt som en begränsning utan som en tillgång, då blir det både roligare och bättre.