Fruktträdsbeskärning

Klicka för större bild

Ett fruktträd har ett stort skönhetsvärde som ger glädje hela säsongen!

Fruktträd har många goda kvaliteter.

Förutom att ge frukt, blommar de vackert och ger karaktär åt trädgården.

 

 

VÅR SYN PÅ BESKÄRNING AV FRUKTTRÄD

 

Ada Trädgårds fruktträdsbeskärning syftar till att ge såväl stor, god och frisk frukt, samt att få ett vackert, friskt och långlivat träd. För bästa resultat bör trädet beskäras årligen.

 

Att få ordning på ett gammalt och obeskuret, eller felaktigt beskuret fruktträd tar flera år. Tar man bort alla grenar som man vill ha bort, på en gång, kommer trädet att skjuta en skog av nya skott för att kompensera förlusten. Räkna med att det kommer att ta några år med kontinuerlig beskärning, för att återfå ett vackert och funktionellt träd.

 

Felriktade, gamla och skadade grenar gallras bort. Även de grenar som hänger för lågt (för tex. gräsklippning) och grenar som drar iväg alltför högt och gör frukten svåråtkomlig bör tas bort.

 

Välriktade årsskott sparas. Det kan se ut som om vi har glömt pinnar, men det finns en tanke med de grenar och skott som sparas. Vi kortar i regel inte heller in årsskotten (sporrbeskärning). Ett välriktat obeskuret årsskott är inom några år en bra fruktbärande gren. Klipper man för mycket får det bara till resultat; mycket blad och lite frukt.

Lätt beskärning är det bästa. Skär man allt för hårt eller tar för grova grenar tär detta på trädet som blir mottagligt för sjukdomar och i värsta fall kan dö. Behöver man ta bort mycket i ett träd, skall det göras successivt över flera år.

 

Här är ett exempel på ett äppleträd före och efter beskärning

Klicka för större bild
Klicka för större bild