Skötsel

Vi har skötselkontrakt med ett antal bostadsrättsföreningar.

Det innebär att vi sköter allt underhåll av det gröna under hela säsongen. Från beskärning av buskar och träd, ogräsrensning, häckklippning, gödning och kompletteringar i växtmaterialet.

 

Vi åtar oss också kontinuerlig skötsel av privatträdgårdar. Det kan vara allt ifrån enbart gräsklippning till skötsel av hela trädgården.

 

Vill ni ha hjälp vid enstaka tillfällen går det naturligtvis också bra.